Liczba odwiedzin strony: 34155 Osób na stronie: 1
 

Ryszard Domżał  
Kancelaria notarialna

 
 
Ryszard Domżał
Kancelaria notarialna
 
al. Krakowska 29
05-090 Raszyn
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 167 poz. 1756 - Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej...
Monitor Polski 1997 Nr 28 poz. 263 - Zasady sporządzania i tryb przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzony
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r. (M.P. z dnia 7 maja 1997 r.) Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) w związku...